Praca

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Zachęcamy do składania CV na praca@aquadrom.pl w temacie wpisując stanowisko, na jaki aplikujesz. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2    Rozporządzenia Ogólnego  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: inspektor@aquadrom.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
  4. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
  5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
  8. Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
  9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska. na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.