Dopłaty

Sposoby naliczania dopłaty po przekroczeniu czasu

Bilet do Strefy Rekreacji i Sportu
W przypadku przekroczenia czasu następuje naliczanie minutowe – 0,60 zł/min
W przypadku przejścia ze Strefy Rekreacji i Sportu do Saunarium następuje naliczanie minutowe – 0,90 zł/min

Bilet do Saunarium
W przypadku przekroczenia czasu następuje naliczanie minutowe – 0,90 zł/min
W przypadku przejścia z Saunarium do Strefy Rekreacji i Sportu następuje naliczanie minutowe – 0,60 zł/min

Bilet Open
W przypadku przekroczenia czasu łącznego w Strefach Rekreacji i Sportu oraz Saunarium następuje naliczanie minutowe – 0,90 zł/min

Systemy kafeteryjne
Bilety na basen sportowy

W przypadku przekroczenia czasu w biletach dedykowanych Strefie Sportu następuje naliczanie minutowe – 0,60 zł/min

Bilety na Strefę Rekreacji i Sportu
W przypadku przekroczenia czasu następuje naliczanie minutowe – 0,60 zł/min
W przypadku przejścia z biletem wykupionym na Strefę Rekreacji i Sportu do Saunarium następuje naliczanie minutowe – 0,90 zł/min

Bilety na Strefę Rekreacji i Sportu i Saunarium
W przypadku przekroczenia czasu w Strefie Rekreacji i Sportu następuje naliczanie minutowe – 0,60 zł/min
W przypadku przekroczenia czasu w Saunarium następuje naliczanie minutowe – 0,90 zł/min
Opłata dodatkowa za rozliczenie paska po godzinie 22:05 wynosi 20,00 zł

* Bilety OK System posiadają również dodatkowe dopłaty pobierane przed wejściem. To niezależna dopłata określana przez OK System, niezwiązana z dopłatami po przekroczeniu gwarantowanego czasu pobytu.

powrót do listy