Karnety

Aquadrom oferuje swoim Klientom liczne karnety.

Karnety do Strefy Rekreacji i Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 10 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku, w cenie 330 zł.
2. Karnet miesięczny  imienny na 10 dwugodzinnych wejśc dla dzieci i młodzieży do 26 r.ż. i seniorów 60+, od poniedziałku do piątku 260 zł
3. Karnet dwumiesięczny na okaziciela na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 680 zł.

Karnet Open – do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium
Karnet imienny uprawniający do 10 całodniowych wejść do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium w okresie trzech miesięcy od daty nabycia karnetu, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 840 zł.

Karnet Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 2 miesiące od daty zakupu w cenie 295 zł.

Karnet Senior Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 3 miesiące od daty zakupu w cenie 235 zł.

Karnety na Jogę
1. Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia jogi, w okresie 12 tygodni od daty nabycia w cenie 210 zł,
2. Karnet imienny uprawniający do 5 wejść na zajęcia jogi, w okresie 6 tygodni od daty nabycia w cenie 120 zł

powrót do listy