Karnety

Aquadrom oferuje swoim Klientom liczne karnety.

Karnety do Strefy Rekreacji i Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 10 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku, w cenie 190 zł.
2. Karnet dwumiesięczny, imienny na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku,
w cenie 250 zł.
3. Karnet dwumiesięczny na okaziciela na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 400 zł.

Karnety do Strefy Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 12 jednogodzinnych wstępów na basen sportowy Strefy Sportu od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godziny 6:00 – 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od godziny 7:00 – 9:00, w cenie 72 zł.
2. Karnet miesięczny OPEN, imienny uprawniający do wstępu na basen sportowy Strefy Sportu od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godziny 6:00 – 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od godziny 7:00 – 9:00, w cenie 180 zł. 

Karnet Open – do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium
Karnet imienny uprawniający do 10 całodniowych wejść do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium w okresie trzech miesięcy od daty nabycia karnetu, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 500 zł.

Karnet Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 2 miesiące od daty zakupu w cenie 144 zł.

Karnet Senior Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 2 miesiące od daty zakupu w cenie 135 zł.

powrót do listy