Karnety

Aquadrom oferuje swoim Klientom liczne karnety.

Karnety do Strefy Rekreacji i Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 10 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku, w cenie 250 zł.
2. Karnet dwumiesięczny, imienny na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku,
w cenie 500 zł.
3. Karnet dwumiesięczny na okaziciela na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 550 zł.

Karnet Open – do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium
Karnet imienny uprawniający do 10 całodniowych wejść do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium w okresie trzech miesięcy od daty nabycia karnetu, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 550 zł.

Karnet Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 2 miesiące od daty zakupu w cenie 160 zł.

Karnet Senior Aqua Fitness
Karnet imienny uprawniający do 10 wejść na zajęcia, ważny przez 3 miesiące od daty zakupu w cenie 144 zł.

powrót do listy