Karnety

Aquadrom oferuje swoim Klientom liczne karnety.

Karnety do Strefy Rekreacji i Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 10 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku, w cenie 120 zł.
2. Karnet dwumiesięczny, imienny na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do piątku,
w cenie 170 zł.
3. Karnet dwumiesięczny na okaziciela na 20 dwugodzinnych wejść, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 300 zł.

Karnety do Strefy Sportu
1. Karnet miesięczny, imienny uprawniający do 12 jednogodzinnych wstępów na basen sportowy Strefy Sportu od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godziny 6:00 – 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od godziny 7:00 – 9:00, w cenie 66 zł.
2. Karnet miesięczny OPEN, imienny uprawniający do wstępu na basen sportowy Strefy Sportu od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godziny 6:00 – 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od godziny 7:00 – 9:00, w cenie 110 zł. 

Karnety Open – do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium
1. Karnet imienny uprawniający do 10 dwugodzinnych wejść do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium w okresie trzech miesięcy od daty nabycia karnetu, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 400 zł.
2. Karnet imienny uprawniający do 10 całodniowych wejść do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium w okresie trzech miesięcy od daty nabycia karnetu, od poniedziałku do
niedzieli, w cenie 485 zł.

powrót do listy